6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Sona Erdi

AJANS ÜNİVERSİTE

“Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi”

Yöneticiliğini Prof. Dr. Aydın Gülan’ın yaptığı “Yoksulluğun Kentlileşmesi, Kentlerin Dönüşmesi” başlıklı 13’üncü oturumda; Prof. Dr. Melikşah Yasin, Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Yoksullukla Mücadele Bağlamında Değerlendirilmesi konusunu; Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Tarihi Kent Merkezinde Yoksulluk ve Kentsel Müdahaleler konusunu; Bülent Şen ise İstanbul Kent Merkezinde Göç ve Yoksulluk: Süleymaniye Bekar Odaları ve Göçmenleri konusunu ele aldı.

“Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler”

DSC_0249

Yöneticiliğini Prof. Dr. Melikşah Yasin’in yaptığı “Yoksulluk da Kentin Kimliğini Belirler”başlıklı 14’üncü oturumda; Arş. Gör. Seher Kalender Çetinkaya, “Yoksul Bölgelerin Kentsel Dönüşümü” konusunu; Hanif Budiman ise “Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya” konusunu ele aldı.

Kentsel dönüşümün geçmişine değinen Arş. Gör. Çetinkaya, konuşmasının devamında Paddington Dönüşüm Projesi üzerine bilgi verip Londra ve İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecini görsellerle açıkladı. Arş. Gör. Çetinkaya’nın ardından “Kentsel Gelişim ve Nehir kıyısı Yerleşimi. İnceleme: Yogyakarta Şehri, Endonezya” konusu üzerine eğilen Örg. Gör. Hanif Budiman, Endonezya’da nehir kenarında yapılan kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

“İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?”

Yöneticiliğini Prof. Dr. Cemil Kaya’nın yaptığı “İdare Sağlıkta ve Yoksullukla Mücadelede Yoksullar İçin Ne Yapıyor, Neler Yapmalı?” başlıklı 15’inci oturumda; Arş. Gör. Eren Kalanyuva “İdarenin Sağlık Hizmetlerine Erişim Hakkının Korunmasındaki Rolü” konusunu; Arş. Gör. Necip Taha Gür “İdare Hukuku Boyutuyla Sosyal Yardımlar” konusunu; Arş. Gör. Eren Solmaz ise “Yoksulluğun Giderilmesinde Kamu Hizmetinin “Eşitlik İlkesi” Gereğince İdarenin Rolü” konusunu ele aldı.

“İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Yoksulluk”

DSC_0048

  1. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 16’ncı ve son oturum Prof. Dr. Fethi Gedikli’nin başkanlığında Av. Necip Şenel ve Av. Merve Dömen’in katılımlarıyla gerçekleşti. Oturum, Av. Necip Şenel’in “Kıdem Tazminatı, Asgari Ücret” adlı sunumuyla devam etti.

Oturumun son konuşmasında Av. Merve Dömen, “Çocuk ve Kadın İşçiler, Sigortasız İşçiler” adlı sunumunu yaptı. İşçilerin sigortasız çalışma durumuna maruz kaldığı zaman başvurabileceği durumlardan baseden Av. Dömen, “Çocuklar çok küçük yaşlarda hayata atılmak zorunda kalabiliyor. Bunun temelinde yoksulluk var. Çocukların çalıştırılması tarihin her döneminde mevcut.” dedi.