6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Devam Ediyor

AJANS ÜNİVERSİTE

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 3 Ekim’de düzenlenen oturumlarında “Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele”, “Yoksulluk Suça İter mi?”, “Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk mu?” başlıkları ele alındı. Ayrıca, Çöpte Dostoyevski Buldum isimli film gösterimi yapıldı.

“Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele”

Oturum başkanlığını Hans Heiner Kühne’nin üstlendiği “Yoksulluk ve Yolsuzlukla Mücadele”  isimli 7. oturumunda, Yoksulluk Oranlarında Yolsuzluğun Rolü konusuna Nassima Hanafi, Kosova’da Hukuk Devleti ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi konusuna Qerkin Berisha, Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi konusuna ise Altan Rençber ve İmran Semiz değindi.

Hanafi konuşmasında yolsuzluğa tek bir tanım bulunmasının zorluğuna değinirken Berisha, konuşmasında Kosava’daki hukukun yolsuzluk ile mücadelesinden bahsetti. İmran Semiz ve Atilla Rençber ise gelir dağılımının yoksulluğa etkisi üzerinde durdu.

“Yoksulluk Suça İter mi?”

Oturum başkanlığını Mehmet Maden’in üstlendiği “Yoksulluk Suça İter mi?” başlıklı 8. oturumda Yoksulluk ve Suçluluk konusunu Ataullah Khan Mahmood, Ekonomik Durum ve Suçluluk konusunu Güneş Okuyucu Ergün, Yoksulluk ve Suç İlişkisi konusunu Vesile Sonay Evik  konuştu.

Mahmood “İşin başından beri yoksulluk var. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için imkanları yoksa yasadışı yollara başvururlar” sözlerini sarfetti.

“Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk Mu?”

Yöneticiliğini Tuba Topçu’nun yaptığı, “Çocuğun Suça Sürüklenmesinde ve Dilencilikte Suçlu Yoksulluk Mu?” başlıklı 9. oturumda; Ezgi Aygün Eşitli, Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi; Başak Oya İşcan, Çocuklarda Tekrar Suçluluğa Risk Teşkil Eden Etkenler İçerisinde Sosyo – Ekonomik Koşullar ve Yoksulluğun Yeri; Eylem Baş, Türk Ceza Kanunu’nun 229. Maddesinde Düzenlenen Dilencilik Suçunun Yoksulluk Bağlamında Değerlendirilmesi konularını ele aldı.

“Film: Çöpte Dostoyevski Buldum”

9. oturumun ardından, yönetmenliğini Enis Rıza Sakızlı’nın yaptığı Çöpte Dostoyevski Buldum isimli filmin sergilenmesinin ardından, film yönetmeni ve Sahaf Oktay Çetinkaya’nın da katıldığı panel düzenlendi.