5. Yer Elektrik Çalıştayı Enez’de Gerçekleştirildi

Yer Elektrik Çalıştaylarının beşincisi İÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından, 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İÜ Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesisleri’nde, Enez’de gerçekleştirildi. Çalıştayda, Jeofiziğin Elektrik ve Elektomanyetik konularında çalışmalarda bulunan akademisyen, öğrenci, kamu-özel kurum ve kuruluşlarda ya da serbest çalışan araştırmacılar bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımda bulundular.

 

Çalıştay kapsamında katılımcılar tarafından Elektrik ve Elektromanyetik yöntemlerde veri toplama, veri işlem ve görüntüleme teknikleri, modelleme ve ters çözüm, yapısal jeoloji ve yerkabuğu çalışmaları, maden ve jeotermal arama çalışmalarının yanı sıra mühendislik, çevre ve özellikle arkeojeofizik konularını içeren çalışmalar ele alındı, görüşüldü.

 

Çalıştayda sözlü ve poster sunumların yanı sıra İÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Başaran, Enez ilçesinin köklü tarihçesini yansıtan arkeolojik bölgeleri tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda özellikle arkeolojik çalışmalar öncesi veya sırasında, jeofizik yöntemlere başvurmanın kritik önem taşıdığı, çok büyük ölçüde zaman ve dolayısıyla maddi kayıpların jeofizik yöntemler sayesinde engellenebildiği belirtildi. Ayrıca Prof. Dr. O. Metin İlkışık’ta Enez’deki arkeojeofizik çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

 

Sunum sonrasında, Prof. Dr. Başaran rehberliğinde, gün yüzüne çıkarılmış olan arkeolojik kalıntıları ve bu alanlarda gerçekleştirilmiş arkeojeofizik çalışmaları içeren bir gezi gerçekleştirildi.

 

Çalıştay, dönemin bölüm başkanı Prof. Dr. Niyazi Baydemir başkanlığında, bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aysan Gürer, Prof. Dr. M. Kemal Tunçer, Doç. Dr. Ferhat Özçep, Araş. Gör. Dr. Anisya B. Tekkeli, Araş. Gör. Gökhan Karcıoğlu, Müh. Nurcan Kaya’dan oluşan yerel düzenleme kurulu tarafından yürütüldü.

 

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü