5. Suç ve Ceza Film Festivali Sürüyor

AJANS ÜNİVERSİTE-Beste BUDAN

FOTOĞRAF-Caner ERDOĞAN

Yöneticiliğini İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Yüksel üstlenen konferansın konuşmacısı Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duncan Kennedy, Avrupa ve Amerika’nın ayrımcılığa olan bakış açısını farklılıklarını ve problemlerini anlattı.

Prof. Dr. Duncan Kennedy
Prof. Dr. Duncan Kennedy

Prof. Dr. Kennedy, “Amerika’da çalışma şeklinden dolayı oluşmuş ayrımcılık sorunlar için siyasi ve ekonomik restorasyona ihtiyaç var. İyileştirmelerin oluşması çok zor bir süreç, 73 yaşındayım ancak bu iyileştirmeler konusunda çok ümitsizim,yasal düzenlemeleri görmeye benim ömrüm yetmez” şeklinde konuştu.

Avrupa devletlerinde,devlet yargıdan daha güçlü ancak Amerika’da ise yargının devletten daha güçlü olduğunu belirten Prof. Dr. Kennedy, insan haklarının sağlanmasının yine yasama ve kanunlardaki iyileştirmelerle mümkün olduğunu ifade etti.

5

Konferansın ardından Bir Ayr/mcl/lk Nedeni: “Yabancı Fobisinden İslamafobiye Paneli” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Tütüncü yöneticiliğinde gerçekleşti.

İlk konuşmacı Salzburg Üniversitesi’nden Dr. Farid Havez, İslamafobi ve ayrımcılık konularına değindi.

İslamafobi ve ayrımcılık konularda “İnsan Dışı Konsept”e yüklenerek ele aldığını söyleyen Dr. Havez, insanlar dünyayı, insanlar ve alt insanlar olarak algılar. Ayrımcılığın en belirleyici özelliklerinden birisinin de Müslümanlık olduğuna değindi.

Dr. Farid Havez
Dr. Farid Havez

Dr. Havez; “Hıristiyan Avrupa ile Müslüman Türkler arasında karmaşık bir bağlantı kurulmuş ve yüzyıllar boyunca devam eden dini mücadele olarak gösterilmiştir. Analizleri de yapıldığında birbiriyle ilişkisi olmayan kavramlar bir araya getirilerek karmaşıklık yaratılıyor. İslamafobi kelimesi muğlak bırakılıyor ve kafa bulanıklığına yol açılıyor” dedi.

Avrupa’nın İslam dinini açık tehdit olarak gördüğünü vurgulayan Dr. Havez, Müslümanların barbar olarak gösterilidiğinive ötekileştirildiğini belirtti.

Dr. Havez’in ardından Almanya’daki okullarda “İslamafobi ve Bunun Genç Müslümanlar Üzerindeki Etkisi” başlıklı sunumunu Hür Berlin Üniversitesi’nden Nina Mühe gerçekleştirdi.

Berlin’de Açık Toplum Vakfı için İslamafobi araştırması yaptığını söyleyen Mühe, yaptığı araştırmada Müslüman çocukların yüzde 60’ının, Alman çocuklar tarafından kötü müdahale gördüğü sonucunu gösterdiğini ifade etti.

Nina Mühe
Nina Mühe

Mühe,”Almanya’daki okullarda Müslümanlık dışındaki dinlere saygı gösterirken, Müslümanlara saygı gösterilmiyor.Okullar dini ayrımcılığı gözler önüne seriyor. Mülteci çocuklar kendilerine karşı ayrımcılık gösterildiğinde kötü hissediyorlar ve adil olmayan bu ayrımcılıkla mücadele yüzde 40 oranında” diye konuştu.

Müslüman gençlerin, yalnızca Müslüman oldukları için ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını söyleyen Mühe, birçok Müslüman gencin yapılan suçlama ve ayrımcılık sonucunda eğitimini yarım bıraktıklarını söyledi.

Almanya’daki ayrımcılık mağduru Müslüman erkek çocuklar kendilerini ayrımcılık mağduru olarak görmek istemediklerini, ancak saldırgan tavırlar sergilediklerini ve şiddete yöneldiklerinin açıkça görüldüğünü ifade eden Mühe, araştırma yaptığı gençlerin bir kısmı ayrımcılık görmeleriyle daha fazla güçlenip eğitimlerinde daha başarılı ve aile bağları daha çok güçlendiğini ancak, büyük çoğunluğu eğitimlerini yarıda bırakarak bilgiyle kendilerini güçlendiremediklerini ve ayrımcılıkla başa çıkamadıklarını dile getirdi.

Dr. Ineke van der Valk
Dr. Ineke van der Valk

Son konuşmacı Amsterdam Üniversitesi’nden Dr. Ineke van der Valk, “İslamafobi Nedeniyle Gençler ve Öğrenciler Arasında Ayr/mc/lk” konulu konuşmasını yaptı.

İslamafobiyi Amsterdam Üniversitesi’nde her boyutuyla incelediği belirten Dr. Valk, İslam hakkında daha fazla farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.