4. Ulusal Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi’nin 11 ve 12. oturumu düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Prof. Dr. Nilgün Metin 11. Oturum başkanlığında düzenlendi. ‘Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel tutum ve Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlere Etkisi’ üzerine konuşma yapan İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinden Başak Kök, dedektiflik hikayesine dayanarak hazırlanan farklılaştırılmış fen ve teknoloji dersi öğretim programına değindi.

DSC_0013

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama Merkezinden Selçuk Bedur ise özel yetenekli öğrencilere sunulan destek eğitim hizmetlerini değerlendirdi. Kongrede konuşan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünden Yrd. Dç. Dr. Gülşah Battal Karaduman, ‘Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Farklılaştırılmış Matematik Eğitiminde Yaratıcılık’ sunumunda matematiğin zevksiz bir ders olmadığını, sadece formül ve kurallardan oluşmayan bir ders olduğunu söyledi ve üstün yetenekli çocuklar için ezberci ve kuralcı eğitime yer verilmemesi gerektiğini ekledi. Karaduman “Matematik eşsiz bir iletişim aracıdır. Üstün yetenekli ve zekalı çocuklarda yaşanabilecek olası iletişim problemleri matematik ile çözülebilir” dedi ve üstün yetenek ve zekalı çocukların her sınıfta olabileceğini, yaratıcı düşünceyi geliştirmek için ortam ve fırsat sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

DSC_0044

Kongrenin 12. Oturumu Prof. Dr. Uğur Sak başkanlığında gerçekleşti. Oturumda ‘Üstün Zekâlı ve Disleksili Bireylerde Benlik Algısının Bireyin Güçlü ve Zayıf Yönleri Üzerindeki Etkisi’ ve ‘Empati Becerisi Psiko Eğitim Programının Üstün Zekâlı Ergenler Üzerindeki Etkisi’ konularına da değinildi. Ayrıca “Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Öğrencilerinin Bu Merkeze Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi” konusunda Fazilet Yavuz Birben adına konuşma yapan H. Sevgi Yalın, Enderun merkezlerin önemine dikkat çekti. Yalın, Ortaokul çağındaki öğrencilere eğitim veren merkezlerin çocuklar tarafından nasıl algılandığına dair yapılan deneysel çalışmalardan bilgiler verdi ve slayttan örnekler sundu.