“4.Ulusal Antropoloji Öğrencileri Kongresi” Oturumları Gerçekleşti

AJANS ÜNİVERSİTE- Bensu ZORLU- İrem TURHAN

Fotoğraf: Aydın MEMMEDOV

“Kuramsal Tartışmalar” başlıklı ilk oturumun başkanlığını İstanbul Üniversitesi’nden Mevsim Demir yaptı. Oturumda ilk konuşmacı Yeditepe Üniversitesi’ nden Elif Kurt oldu. “Nasıl Antropoloji Yapıyoruz ?” adlı konuşmasını konuyla ilişkin slayt üzerinden gösterdiği harita ile tamamladı.

Oturumun devamında İstanbul Üniversitesi öğrencisi Şeyda Bağdoğan, “İdeoloji, Popüler Kültür ve Arabesk Müzik” başlığı altında yaptığı konuşmada arabesk müziğin kentlerde gelişimini anlattı. Köyden kente olan göçün kültür ve arabesk müzik arasındaki bağlantısını sundu.

DSC_0066
Şeyda Bağdoğan

Üçüncü konuşmacı Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Serhat Erdal’dı. Erdal, “Hümanist Tahayyül-Hümanizm ve Permotif İktidar”dan bahsetti. Oturumun son konuşmacısı İstanbul Üniversitesi’nden Asiye Tavlı Gramsci’nin Hegemonya Kavramında Kültürün İşlevi” konulu konuşmasında Lenin, Marksizm ve Proletarya sınıfını ele aldı. Kültürün burjuva ve işçi sınıfı üzerindeki etkisinden söz etti.

DSC_0038
Serhat Erdal
DSC_0056
Asiye Tavlı

İkinci Oturumda “Biyolojik Antropoloji Çalışmaları” Konusu İşlendi

Kongrenin ikinci oturumuna Ayşegül Şahin başkanlık yaptı. İlk konuşmacı İstanbul Üniversitesi’ nden Sema Yılmaz, “Primatlarda İletişim” adlı konuşmasında Primatlarda yüz ifadeleri, el kol hareketleri, vokalizasyonu açıkladı.

DSC_0093

İkinci konuşmacı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Ece Eren, “Orta Paleolitik Geçiş Döneminde Modern İnsan Davranışlarının Belirmesi” konuşmasında Orta Paleolitik-Üst Paleolitik geçiş döneminde yeni taş alet teknolojilerinin ortaya çıktığını ilerleyen zamanda taş aletlerin formlarında coğrafi ve zamansal değişimlerin görüldüğünü belirtti.

İstanbul Üniversitesi’nden Ahmet Köz “İnsan Evriminde Beyin Gelişimi” adlı konuşmasında “Beyin İnsan İçin Neden Önemlidir ?” , “Beyni Büyük Olan Daha mı Zekidir ?” sorularını cevapladı.

DSC_0106

Oturumun sonunda Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Abdullah Alan “Beslenme Kültürü: Diyet ve Geçmişten Günümüze Beslenme” konusundan bahsetti. Toplumların yaşayış biçimlerinin beslenme kültürüne etkisi ve GDO’nun zaman içerisindeki gelişimini anlattı.

DSC_0120