37’inci ISCHE Konferansı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE

Kongrenin ana teması kültür ve eğitim, amacı ise tarihsel süreçte eğitim ve kültür arasındaki ilişkileri incelemek.

Kongrede alt başlık olarak kültürel paradigma ve eğitim, kültürlerarası etkileşimin aracıları; dil ve eğitim; din ve eğitim; semboller, kahramanlar, hikayeler ve mitler; ritüeller ve rutinler konuları da konuşuldu.

İlk kez 1979 yılında Belçika’nın Leuven şehrinde düzenlenen ISCHE konferansları daha önce de Almanya, Fransa ve İngiltere gibi pek çok farklı ülkede gerçekleştirildi.

Haber: Leran ÜLGEN