3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Nuran ATIŞ

Etkinlikte ENUYGAR Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Kars, engelli insanların topluma kazandırılmasının önemini vurguladı ve farkındalık için gündeme gelebilmek ve engelli araştırması yapmak isteyen 9 öğrenciden bahsetti.

ENUYGAR Merkez Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis, Büyük bir heyecanla bu sene ilk defa yüksek lisans programlarını açtıklarını ve dersleri organize edip programa aldıkları övgülerden söz etti. Yrd. Doç. Dr. Ayvaz Reis, “Çok güzel çalışmalar yaparak hem bilime katkıda bulunacağız hem de bir yol açmış olacağız. Alanda sayısı çok az olan çalışmalara katkı vererek öncülerden olacağımızı düşünüyorum” dedi.

ENUYGAR Merkez Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü mesajında  “İnsan, hayatının herhangi bir anında yeti kaybına uğrayabilir. Bu kayıp toplumsal yaşama katılmasını önlediğinde engellilik olgusu ortaya çıkar. Toplum onu “engelli” olarak etiketlediğinde, kendi kimliğine yabancılaşır ve “engelli” kimliğiyle anılmaya başlar. Artık sadece yaşadığı yeti kaybının getirdiği zorluklarla değil, toplumsal ayrımcılıkla da mücadele etmesi gerekir. ‘Engelli’ olmak, işitmemek, görmemek veya yürüyememek değildir. Bunları yapamadığı için toplumun “öteki” olarak algıladığı bir kimliğe sahip olmaktır. ‘’Yeti kaybı sadece bireysel bir farklılıktır, ‘engellilik’ ise toplumsal bir dezavantaj olarak kişinin hayatına damga vurur. Birleşmiş Milletler 1992 yılında, 3 Aralık gününü Uluslararası Engelliler Günü ilan ederken, ‘engelliliğin bir dezavantaj değil, sadece bir farklılık’ olduğu mesajını dünyaya yaymayı amaçlamıştır.  Biz de İstanbul Üniversitesi ENUYGAR Merkezi olarak, 2003 yılından beri, farklılıklara saygı duyulması ve eşit fırsatlar verilmesi halinde, yeti kaybı yaşayan bireylerin ‘engelsiz’ bir yaşam sürebileceğini savunuyoruz. Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetleri, 2017 yılından beri ‘Engellilik Araştırmaları’ disiplini altında sürdürüyoruz. Teknoloji ve sanatla bütünleştirdiğimiz multidisipliner çalışmalarımızla,  ön yargıların ve ayrımcılığın olmadığı bir topluma dönüşüm için mücadeleye devam edeceğiz. Bize katılın, birlikte güçlü ve kalıcı bir toplumsal dönüşümün parçası olalım”  dedi.

Ardından yüksek lisans programı öğrencileri sunum yaptı. Ilgın Aydınoğlu, yüksek lisans programında oldukları derslerde neler üzerinde çalıştıklarından bahsetti. Tuğçe Kara, engelliler ile ilgili gazetelerde ne tür haberler olduğundan söz etti. Tuba Kaya ise Türkiye’de engellilik araştırmaları adlı sunumu gerçekleştirdi. Betül Ateş, Türkiye Ampute milli takımından bahsetti. Canan Çam Yücel, haber kanallarında engellilik haberlerinden bahsetti. Oytun Gürbüz Sinema ve Engellilik, Gülsüme Şenocak ise son olarak engelliler için yapılan sosyal girişimcilik faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.