İÜ Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’ne Üye Oldu

AJANS ÜNİVERSİTE

Almanya’nın Hagen şehrinde 28 Ekim 2015 tarihinde yapılan mutad EADTU toplantısında, İstanbul Üniversitesi’nin yapmış olduğu üyelik başvurusu değerlendirilerek yönetim kurulu üyeleri tarafından kabul edildi. Oylama öncesinde İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır, İÜ AUZEF bünyesinde yapılan eğitim faaliyetleri ve İstanbul Üniversitesi hakkında kapsamlı bir tebliğ sundu. Bu konuşmada İÜ AUZEF’in kurulmasından kısa bir zaman sonra katettiği önemli mesafeler anlatıldı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı temsilen toplantıya katılan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan İlkılıç köklü bir bilim geleneğine sahip olan İstanbul Üniversitesi’nin EADTU’ya üye olmasının hem İstanbul Üniversitesi’ne hem de EADTU’ya birçok faydalarının olacağını belirtti. Uluslararası ilişkilerin giderek önem kazandığı İstanbul Üniversitesi’nde, bu üyeliğin her iki taraf açısından birçok bilimsel ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştrmek için önemli bir zemin oluşturacağına dikkat çekti.

Uzaktan eğitim konusunda Avrupa ve Almanya’nın en önde gelen üniversitelerinden olan Hagen Üniversitesi’nde 29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Açık ve Esnek Öğrenme Konferansı’nda Avrupa’nın başta gelen bu alanla ilgili yeni çalışmalar, projeler tanıtıldı. Uzaktan öğretimde yeni teknolojiler, yaklaşımlar ve güncel sorunlar konunun uygulayıcıları ve uzmanları tarafından detaylı bir şekilde tartışıldı.

EADTUlogo

EADTU Hakkında
Açık ve uzaktan öğrenme alanının aktif ve önde gelen örgütlerinden biri olan EADTU bir Avrupa işbirliği ağı olmasının yanı sıra, diğer uzaktan öğretim alanında da faal örgütlerle (AB, ICDE, UNESCO) ortak proje, çalışma ve akademik toplantılar yaparak projeler geliştirmektedir. 1987 yılında kurulan birliğin 28 üyesi bulunmaktadır.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü